KVKK Açık Rıza Metni

Ben, ArchNetwork tarafından 2022 yılı içerisinde yapılan çevrimiçi etkinliklere katılmış bulunuyorum.

ArchNetwork tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 11. maddesi uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildim.

ArchNetwork ile mevcut iş ilişkimiz kapsamında; Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni Madde 2’de belirtilen amaçlarla Madde 1’de belirtilen verilerin işlenmesini ve iş ortağı markalara aktarılmasını onaylıyorum.

Menü