Diğer Etkinlikler

Mimarlık dünyasında farklı disiplinlerin mesleki olarak gelişimlerine katkı sağlamak ve güncel mimarlık konularının konuşulduğu online paneller ile mimarları ve diğer disiplinleri bir araya getiriyoruz.

Geçmiş Etkinliklerimiz

Menü