StudioLAB + ArchNetwork Tasarım Atölyesi

‘Mimarlık, fonksiyonel ve estetik değerler, farklı teknik ve beyin fırtınaları ile dolu bir süreç; uzun bir serüven ve bir yaşam tarzıdır.’

StudioLAB + ArchNetwork Tasarım Atölyesi | Dönem.02 , mimari ve kentsel tasarım sürecini yeni ve kendine has, teknoloji ve bilginin kullanıldığı, yerelindeki doğa insan ve ışık ile uyum içerisinde yeni çözüm önerileri ile gelişen, disiplinler arası, sorgulayıcı ve şüpheci bir tavır ile farklı teknik ve farklı ölçeklerdeki çalışmalarla ortaya koymak isteyen, “Türkiye’nin Parmak İzi”ni keşfetmek isteyen genç meslek insanlarına kapılarını açıyor.

3 Nisanda başlayacak ve 8 hafta sürecek tasarım atölyesinin başvuruları başladı. Son başvuru tarihi: 30 Mart.

Her bir tasarım, yeni ve kendine has, teknoloji ve bilginin kullanıldığı, yerelindeki doğa insan ve ışık ile uyum içerisinde yeni çözüm önerileri ile gelişen bir durumdur. Bu çözüm önerileri, disiplinler arası, sorgulayıcı ve şüpheci bir tavır ile farklı teknik ve farklı ölçeklerdeki çalışmalarla ortaya konulmalıdır.

Bu çalışma StudioLAB ve ArchNetwork ’un birlikte yürüteceği tasarım atölyesi programının içeriği ve işleyişi hakkında bilgi verebilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Atölye programı mimarlık, kent ve ilgili alanları ile alakalı konuları interdisipliner ve eleştirel bir bakış açısı ile irdelemek ve bu bağlamda tasarım sorunlarına yenilikçi, sürdürülebilir ve etkili öneriler getirebilmek için oluşturulmuştur.

Sekiz hafta sürecek bu atölye programı katılımcılarının tasarım, kuramsal bakış açısı ve entelektüel ifadeyi de geliştirebileceği ortamları sunmaktadır.

Her yıl iki aylık dönemler olarak hazırlanan atölye programı, yılda beş kez düzenlenmekte ve sekizer kişilik beş grupta ve toplamda 200 kişinin katılacağı bir biçime oturtulmuştur.

Başvurular her dönem başlangıcından üç hafta önce ilan edilir ve iki haftalık bir süreçte tüm başvurular tamamlanır. Başvurularda adayların bilgileri ve motivasyon mektupları istenir. Yoğun bir süzgeçten geçirilen adaylar ilgi ve uzmanlık alanlarına göre belirli gruplara ayrılmaktadır.

Tasarım Atölyesi Hakkında

Oluşum: StudioLAB Tasarım Çalışmaları Topluluğu ve ArchNetwork

Katılımcılar: Mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve Şehir Bölge Planlama bölümleri öğrencileri, lisans mezunları, ilgili bölümlerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Dönem: 8 hafta

Buluşma: Pazartesi 20:00 – 22:00 arası çevrimiçi toplantılar

Yöntem: Katılımcılar çalıştıkları konular ile ilgili tasarım önerilerini çevrimiçi tashih ve haftalık panel jüriler olarak atölye koordinatörleri ile yürütür. Buna paralel olarak tashih öncesi ilgili konularla alakalı sunumlar, referans okumalar ve tartışmalar yapılır. Panel jüri ise mesleki pratik ve akademiden konusunda uzman misafir jüri üyeleri ile gerçekleşir.

İçerik: Mimarlık ve Şehircilik konularında tasarım önerileri ve kuramsal bakış açıları geliştirmek.

Konular:

  • Kentsel ütopyalar ve dahası
  • Kentsel miras alanların yeniden dönüştürülmesi
  • Kentin parmak izi ve kentsel bellek
  • Kamusal karşılaşmalar, sosyal geometri ve müşterek mekanlar
  • Kentsel iyileştirme ve kentsel akupunktur
  • Gelecek kentler, senaryolar ve insan için kent
  • Gelenekselin modern yorumu
  • Modular kent ve ölçek
  • Mimarlık, kent ve algı
  • Mimarlığı yeniden şekillendirmek ve yeniden şekillenen mimarlık


Dönemler:

1. Dönem Kasım – Aralık
2. Dönem Ocak – Şubat
3. Dönem Mart – Nisan
4. Dönem Mayıs – Haziran
5. Dönem Eylül – Ekim

HAFTA 1
Pazartesi Açılış Konuşması, bilgilendirme ve proje gruplarının oluşturulması

HAFTA 2
Pazartesi Konferans 01, proje konularının üzerine grup sunumları

HAFTA 3
Pazartesi Tasarım önerileri ve tashih

HAFTA 4
Pazartesi Ara Jüri

HAFTA 5
Pazartesi Ara Jüri değerlendirme tasarım önerileri ve tashih

HAFTA 6
Pazartesi Konferans 02, proje konularının üzerine grup sunumları

HAFTA 7
Pazartesi Konferans 03, son tashihler ve son kontroller

HAFTA 8
Pazartesi Final Jürisi, Kapanış Konuşması, Sertifikaların vb. verilmesi

HAFTA 9
Katılımcı anketleri, geri dönüşler ve dijital sergi hazırlığı

HAFTA 10
E-kitap, dijital sergi ve sonrasında konferans hazırlığı

KAYIT OL

Menü